Privacy policy

Privacy statement

Onze rol bij de verwerking van uw gegevens

Bij de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed treden wij als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. In deze verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom we deze verwerken, wie uw gegevens verwerken en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Welke gegevens verwerken wij?

Bij interesse in de gebiedsontwikkeling is het noodzakelijk om uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer te verzamelen.

Het kan voorkomen dat uw gegevens in onze opdracht worden verzameld door vastgoedbeheerders of makelaars. Zij exploiteren namens ons het vastgoed. Indien wij geen gebruik maken van een vastgoedbeheerder of makelaar worden uw gegevens verzameld door ons zelf.

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om:

 • een beeld te krijgen van de behoeften, kenmerken en wensen.
 • om online persoonlijk onderzoek te verrichten;
 • wettelijke bepalingen uit te voeren of toe te passen;
 • klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Wat leggen wij nog meer vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn voorbeelden van contactmomenten die we registreren:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;
 • telefoongesprekken;
 • chats;
 • wat u op onze website(s) doet en bekijkt;
 • ons contact via social media.

Soms delen wij uw gegevens

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Dit heeft echter nooit een ander doel dan de ontwikkeling en exploitatie van ons vastgoed. Wij verkopen uw gegevens dus nooit. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • de opdrachtgevers, als eigenaar van de gebiedsontwikkeling
 • vastgoedbeheerders;
 • bouw- en onderhoudsbedrijven;
 • de bank;
 • taxateurs, makelaars en juridische dienstverleners;
 • incassobureaus en deurwaarders;
 • advocaten en gerechtelijke instanties;
 • opsporingsinstanties, belastinginstanties (binnen- en buitenland), toezichthouders;
 • uitbestedingspartijen (bijv. ICT);
 • bedrijven ten behoeve van onderzoek;
 • accountants en auditors;
 • onze leveranciers en zakelijke relaties.
Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Wanneer het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER, doen wij dat zeer zorgvuldig en nemen wij passende maatregelen om de bescherming van uw privacy te waarborgen.

Wat doen wij om uw gegevens te beschermen?

Onze website en ICT-systemen zijn goed beveiligd. Wij hanteren een informatiebeveiligingsbeleid dat toeziet op de handhaving van technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook sluiten wij duidelijke overeenkomsten met bedrijven die in onze opdracht, met onze doelen en volgens onze aanwijzingen uw gegevens verwerken en gebruiken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of wij maken uw gegevens anoniem. Bij het anonimiseren van gegevens verwijderen en/of veranderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze bedrijfsvoering, producten en dienstverlening.

Welke rechten heeft u?

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;
 • uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen;
 • uw gegevens laten verwijderen; *
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;
 • uw toestemming intrekken;
 • uw gegevens overdragen;
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
* = Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.

Wilt u gebruik maken van uw rechten?

Neem dan contact op via de gegevens die in uw persoonlijke omgeving aantreft.

Ons privacybeleid kan veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.

Laatst aangepast: 10 januari 2021